Provozní podmínky

Před registrací si přečtěte prosím pečlivě Provozní podmínky webových stránek RETOUCHPROFI.CZ (dále jen „Web“, „Webová stránka“ nebo „Provozovatel“).

Tato smlouva definuje vztah mezi Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, tj. klientem (dále jen „klient“ nebo „uživatel“) a Webovými stránkami, jejíchž provozovatelem je Ing. Vitalij Chalupník, IČ: 714 05 712.

Registrací nebo nákupem na Webových stránkách souhlasíte s podmínkami této smlouvy.

I. Uživatelský účet

1. Používání Webových stránek a objednávky jsou podmíněny dosažením 18 let věku Uživatele. Užíváním těchto Webových stránek a registrací Uživatel stvrzuje, že je mu nejméně 18 let a má plnou právní odpovědnost.

2. Uživatel se zavazuje při registraci a v nastavení svého uživatelského účtu uvádět pravdivé údaje.

3. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. České republiky o ochraně osobních údajů. V žádném případě nejsou údaje poskytovány třetí straně. Osobní údaje se shromažďují jen za účelem vystavení faktury a emailová adresa slouží pro komunikaci s Klientem, zejména slouží k zaslání objednaných děl a faktur.

4. Pro přístup ke svému uživatelskému účtu musí Uživatel zadat platné přihlašovací údaje (svoji emailovou adresu a heslo nastavené v nastavení svého uživatelského účtu). Uživatel bere na vědomí, že si musí zvolit bezpečné heslo a musí ho udržovat v tajnosti.

5. V případě zapomenutí hesla, Uživatel může na základě emailové adresy uvedené při registraci si vygenerovat nové heslo.

6. Webové stránky ani jejich Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za újmu či jinou škodu způsobenou ztrátou hesla, neoprávněným přihlášením apod. Zabezpečení zařízení (počítače, tabletu, mobilu, apod.) si má každý Uživatel obstarat sám.

II. Nákup kreditů

1. Uživatel si může ze svého uživatelského účtu nakoupit kredity, které poslouží jako předplatné pro využívání služeb Webových stránek.

2. Stav kreditů a objednané služby se zobrazují v uživatelském účtu Klienta.

3. Kredit nemá žádné časové omezení a jeho platnost je na dobu neurčitou.

4. Kredit je nevratný a Klient nemá žádné právo na navrácení platby za kredit.

5. Bude-li chtít Klient zrušit uživatelský účet, upozorní tak písemně Provozovatele Webových stránek. Provozovatel do 30 dnů zruší Uživateli účet. Kredit bude Uživateli zrušen a je nevratný.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Uživateli účet bez udání důvodu. V takovém případě Provozovatel vrátí náklady na zakoupení zrušených kreditů zpět na účet Klienta.

7. Jestliže se Klient nepřihlásí do svého uživatelského účtu po dobu 1 roku, má se za to, že účet je neaktivní. Provozovatel si vyhrazuje právo takový neaktivní účet Uživateli zrušit bez náhrady kreditů Klientovi.

8. Nebude-li platba obsahovat identifikaci objednávky, je na Klientovi, aby doložil, že platba byla odeslána a teprve po spárování platby s objednávkou bude objednávka vyřízena.

9. Klient může provádět platby převodem na účet, kreditními kartami nebo přes službu PayPal.

10. Po vyřízení objednávky kreditů Provozovatel Webových stránek informuje Klienta prostřednictvím elektronické pošty o vyřízení objednávky a navýšení kreditů. Elektronická zpráva bude obsahovat také fakturu za provedenou platbu. Faktura se objeví také po přihlášení v uživatelském účtu Klienta.

III. Služby webových stránek

1. Klient může na Webových stránkách nahrávat fotografie a obrázky (dále jen „Snímky“) ve formátu podporovaném Webovými stránkami a následně si objednat úpravu Snímků s uvedením pokynů (dále jen „Úprava Snímků“).

2. Odesláním objednávky Úpravy Snímků budou Klientovi odečteny kredity za tuto objednanou službu.

3. Úprava Snímků bude Provozovatelem provedena v době prezentované na Webových stránkách a hotové upravené Snímky budou zpřístupněny Klientovi:

 • na emailovou adresu klienta bude odesláno oznámení o dokončených úpravách Snímků;
 • náhledy upravených Snímků a odkazy ke stažení upravených Snímků budou dostupné na Webových stránkách v uživatelském účtu Klienta.

4. Po zpřístupnění náhledů upravených Snímků Klient může:

 1. Akceptovat a stáhnout si upravené Snímky v plném rozlišení.
 2. Bez omezeného počtu a zdarma žádat o revizi a dodatečnou úpravu kteréhokoliv Snímku v případě, že Snímek nebude odpovídat požadavkům Klienta, pouze ale při splnění následujících podmínek:
  - požadavky na revizi musí být odeslány do 14 dnů ode dne zpřístupnění upravených Snímků;
  - pokyny na revizi nesmí být v rozporu s původními pokyny zadanými v objednávce;
  - upravený Snímek ještě nebyl Klientem akceptován a stažen v plném rozlišení.
 3. Zrušit objednávku. V Takovém případě budou Klientovi kredity za objednanou Službu vráceny.

5. V případě, že do 14 dnů od zpřístupnění Snímků, Klient neprovede akci uvedenou v tomto článku v odst. 4. a-c, má se za to, že Snímky akceptoval a stáhnul.

6. Provozovatel neposkytuje službu jako úložiště Snímků. Po uplynutí 14 dnů od akceptování a stažení Snímků Klientem budou zdrojové i upravené Snímky z Webových stránek odstraněny.

7. V případě přijetí objednávky s neproveditelnými či nelogickými pokyny může Poskytovatel objednávku zrušit či požádat Klienta o doplnění pokynů. V případě zrušení objednávky budou Klientovi kredity za objednanou Službu vráceny.

8. V případě přijetí objednávky s pokyny, které vyžadují některé další doplňkové služby, může Provozovatel navrhnout Klientovi provedení těchto doplňkových služeb. V případě, že Klient bude souhlasit s provedením doplňkových služeb, budou Klientovi odečteny kredity za tyto doplňkové služby. V případě, že klient nebude souhlasit s provedením doplňkových služeb, bude objednávka zrušena a Klientovi budou kredity za objednanou Službu vráceny.

IV. Ostatní ujednání

1. Webové stránky ani jejich Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost vůči Klientovi nebo jakékoli jiné osobě nebo subjektu za ušlé zisky či jiné škody.

2. Klient potvrzuje, že země jeho trvalého bydliště je stejná jako země uvedená ve fakturační adrese.

3. Faktury vystavené firmám ze zemí EU (mimo Českou republiku) jsou v přenesené daňové povinnosti. Klient bere na vědomí, že musí odvést DPH svému správci daní.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit znění této smlouvy bez udání důvodu.

5. Tato smlouva platí a je konstruována v souladu se zákony České republiky. Jakákoli právní akce, pře, či proces vznikající existencí této smlouvy bude projednáván se státními soudními orgány České republiky, obě strany se soudu musí podřídit a respektovat jeho rozhodnutí. Vztah mezi Klientem a Provozovatelem je vztah dvou nezávislých stran. Žádná strana nesmí druhou k ničemu nutit.